Schooltijden

We doen ons best om de lessen op school strikt op tijd te beginnen. Daarom gaat de bel vijf minuten voor aanvang van de lessen. Wanneer de bel gaat zitten de kleuters in de kring. Onder begeleiding van de leerkracht lopen de kleutergroepen in de rij naar binnen. Om 08:30 gaat de deur van het klaslokaal dicht en is de school begonnen. Wij hanteren een continurooster, dat wil zeggen dat de kinderen tussen de middag in de eigen klas eten en onder begeleiding buitenspelen. Wij maken bij het buitenspelen gebruik van 'De Spelkast'. Zie meer informatie op de website http://www.despelkast.nl

Lestijden:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08.30-14.45 uur

Woensdag 08.30-12.15 uur

Groep 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vanaf 12.15 uur vrij

De eerste schoolbel gaat om 08:25 uur. 
De kinderen komen naar binnen en gaan direct naar hun lokaal. Om 08.30 uur gaat de tweede bel en starten de lessen.

"Stap voor stap groeien met persoonlijke aandacht voor ieder kind op zijn eigen niveau. Dat doen we samen!"

Lianne Fraanje, Remedial teacher | leerkrachtondersteuner