Privacy

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen onze school is daarvoor een randvoorwaarde. Op onze school (en de andere scholen die deel uitmaken van Stichting Prohles) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG - privacywetgeving) stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. 

Heeft u een vraag of klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u altijd contact opnemen met de directie van de Groen van Prinstererschool via janwillem.vandervijver@prohles.nl

 

"Stap voor stap groeien met persoonlijke aandacht voor ieder kind op zijn eigen niveau. Dat doen we samen!"

Lianne Fraanje, Remedial teacher | leerkrachtondersteuner