Er zijn kosten waar we geen vergoeding voor krijgen van de overheid. Dergelijke kosten worden gedekt door het ouderfonds. De hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt door de school vastgesteld, alhoewel het in principe een vrijwillige bijdrage is. In de nieuwsbrief leest u meestal de oproep om de ouderbijdrage over te maken. Vanaf schooljaar 2020- 2021 zullen we via PARRO een digitaal betaalverzoek doen. 

Het rekeningnummer voor deze bijdrage is:

een kind € 25 per jaar

twee kinderen € 35 per jaar
drie of meer kinderen € 45,- per jaar

NL 50 RABO 03 31 83 81 92 t.n.v. Groen van Prinstererschool.