Geschiedenis

De Groen van Prinstererschool is één van de zeven hervormde basisscholen in Katwijk aan Zee. Op 5 november 1890 besloot de hervormde kerkenraad van Katwijk aan Zee tot de stichting van een school. Na een samenkomst in de Nieuwe Kerk werd de eerste hervormde school op 31 augustus 1892 geopend. Dit was de school aan de Voorstraat. Deze school telde meteen al 300 leerlingen. In 1938 verhuisde de eerste hervormde school van de Voorstraat naar de Remisestraat.

Inmiddels waren er verschillende hervormde scholen bijgekomen. In 1948 werd door het bestuur besloten tot naamgeving van de scholen over te gaan. De eerste hervormde school kreeg de naam "Groen van Prinstererschool". Op 26 november 1958 werd aan de Piet Heinlaan de 'nieuwe' Groen van Prinstererschool geopend. In 1985 trad de wet op het basisonderwijs in werking en integreerden de kleuterschool en de lagere school.

Er zitten op dit moment zo'n 280 leerlingen op onze school en er zijn elf groepen op de Groen van Prinstererschool. Ondanks de vele veranderingen op allerlei terreinen mogen we zeggen en getuigen dat het werk van het christelijk onderwijs doorgaat. Dat stemt ons zeer dankbaar. En niet door onze eigen verdiensten, maar alleen door Gods goedheid.
  

Wie was Groen van Prinsterer?

Onze school is genoemd naar Mr. Guillaume Groen van Prinsterer (1801 - 1876). Maar wie was Mr. Guillaume Groen van Prinsterer? Hij werkte als secretaris van het Kabinet van koning Willem I. Groen van Prinsterer was één van de belangrijkste politici tijdens de schoolstrijd in de 19de eeuw.Mr. Guillaume Groen van Prinsterer vond het belangrijk dat de kinderen op school niet alleen rekenen en taal leerden, maar ook de Here Jezus leerden kennen. Groen heeft gevochten voor het Christelijk onderwijs, dat in de jaren daarvoor nog niet bestond .

De oprichters van onze school waren net als Mr. Guillaume Groen van Prinsterer ervan doordrongen dat juist in de kinderjaren het fundament gelegd moest worden voor een christelijke levensbeschouwing
 

"Onze school mag zich gegrond weten op een stevig (F)fundament met een rijke geschiedenis"

Jan-Willem van der Vijver, Directeur