Identiteit

Binnen de identiteitsbelofte van de Stichting Prohles is er ruimte voor eigenheid van scholen. De basis voor het handelen is en blijft daarbij wel Gods Woord zoals dat door de Bijbel tot ons komt. De stichting wil dat er wat te kiezen blijft voor de ouders van de leerlingen (ouders kunnen een keuze maken voor een school die het dichtst bij de eigen geloofs- en opvoedingsopvatting ligt). Katwijkse scholen, in verbondenheid met de historie van het dorp, kennen van ouds deze diversiteit. Die eenheid in verscheidenheid willen we koesteren. Daarom omschrijven wij in deze school-specifieke identiteitsbelofte van de Groen van Prinstererschool hoe wij invulling geven aan het christelijk onderwijs. We onderschrijven de belofte van de stichting en zullen die in dit document verder concretiseren. Zo weten ouders waar ze voor kiezen als ze kiezen voor onze school. 

Identiteitsbelofte Groen van Prinstererschool versie 2024.pdf

"Aandacht, zorg en passie voor kleuters om samen hun ontwikkeling te stimuleren en te volgen"

Marjanne Hoek, Leerkracht groep 3