Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom zijn alle kinderen verplicht om, vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag, naar school te gaan. Uw kind mag al naar school als het 4 jaar is en dat is voor de ontwikkeling van uw kind alleen maar wenselijk.

Hieronder vindt u de regels en afspraken omtrent de toepassing van de Leerplichtwet.

Taak van de ouders
- U schrijft uw kind in op de school van uw keuze.
- U zorgt er voor dat uw kind alle lessen volgt.
- Als uw kind van school gaat, om welke reden dan ook, mag u uw kind pas uitschrijven na inschrijving op een nieuwe school.

Taak van de school
- De school schrijft uw kind in en bij vertrek weer uit en geeft dit door aan de leerplichtambtenaar van uw gemeente.
- Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, dan is de school verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar.
- De directie van een school kan bij hoge uitzondering verlof verlenen voor maximaal tien schooldagen.

Taak van de leerplichtambtenaar
- De leerplichtambtenaar is werkzaam voor de gemeente en controleert of alle leerplichtige leerlingen bij een school staan ingeschreven. Als een leerling niet staat ingeschreven, onderzoekt de leerplichtambtenaar de oorzaak en adviseert of bemiddelt bij plaatsing op een school.
- De leerplichtambtenaar stelt direct een onderzoek in als een leerling niet op school komt.
- Voor verdere informatie over de Leerplichtwet verwijzen wij u naar de website van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland: www.rbl-hollandrijnland.nl of telefonisch: 071 - 5239000.

Contactgegevens van de leerplichtambtenaar van onze school:
Naam: Iwan Vis 
E-mailadres: ivis@hollandrijnland.nl

"Aandacht, zorg en passie voor kleuters om samen hun ontwikkeling te stimuleren en te volgen"

Marjanne Hoek, Leerkracht groep 3