Onze missie en visie in een notendop

Lees verder

Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, binnen een gezond pedagogisch klimaat, vanuit het geloof in God zoals verwoord in de Bijbel. We zijn een "open school" voor leerlingen, waarvan de ouders de grondslag respecteren en instemmen met de schoolregels, ook ten aanzien van de identiteit.

De Groen van Prinstererschool is een christelijke school met een open en veilige (leer)omgeving voor iedereen. De Groen van Prinstererschool is een school waar we samen school zijn en iedereen zich thuis voelt.

"Onze school mag zich gegrond weten op een stevig (F)fundament met een rijke geschiedenis"

Jan-Willem van der Vijver, Directeur